Jei ruošiatės laikyti biologijos egzaminą, tai biologijos egzamino programa turėtų būti vienas labiausiai jus dominančių dalykų. Vis dėlto, situacija nedžiugina – įvairios apklausos rodo, kad mokiniai ne itin domisi mokomųjų dalykų, įskaitant ir biologijos, egzaminų programomis. Tad kviečiame jus apie tai sužinoti daugiau.

Koks yra biologijos brandos egzamino tikslas?

Biologijos brandos egzamino tikslas – patikrinti bei įvertinti mokinių įgytą gamtos mokslų kompetenciją.

Kokiais būdais savo žinias bei supratimą parodo laikantieji šį egzaminą?

Žinios bei supratimas yra parodomas įvairiais būdais, pavyzdžiui: nurodant ir apibrėžiant biologines sąvokas ir objektus, procesus; įvardijant paveiksluose, piešiniuose ar nuotraukose, o taip pat ir – schemose, grafikuose pavaizduotus objektus ar procesus; išdėstant biologinius procesus ar reiškinius tam tikra seka ir t.t.

Kaip parodomi gamtamokslinio komunikavimo gebėjimai šio egzamino metu?

Gamtamokslinio komunikavimo gebėjimai yra parodomi tinkamai vartojant biologijos terminus, sąvokas, simbolius, kokybiškai atrenkant bei apdorojant tekstinę ar grafinę informaciją; argumentuotai pagrindžiant savo nuomonę ir t.t.

Kokias gebėjimų grupes apima egzaminas?

Egzaminas apima šias gebėjimų grupes: žinias bei supratimą; taikymą; problemų sprendimą. 

Kiek ir kokių dalių sudaro egzamino struktūrą?

Egzamino struktūrą sudaro 4 dalys:

  1. 1 – oji dalis – klausimai su pasirenkamais atsakymais (20 klausimų);
  2. 2 – oji dalis – trumpojo atsakymo klausimai (10 klausimų);
  3. 3 – ioji dalis – struktūriniai klausimai (6 – 7 klausimai);
  4. 4 – oji dalis – struktūriniai klausimai (duomenų interpretavimo klausimas; klausimas iš praktikos darbo). 

Kokia yra orientacinė egzamino trukmė?

Orientacinė egzamino trukmė 3 valandos. 

Ką svarbu žinoti apie egzamino vertinimą?

Dėmesį verta atkreipti į tai, kad egzamino vertinimas yra norminis, o darbai yra koduojami bei vertinami taškais centralizuotai, laikantis vertinimo instrukcijų. 

Taigi, atsakymų žinojimas į šiuos klausimus, padės geriausia suprasti, ką apima biologijos egzamino programa ir kokių iššūkių galima tikėtis. 

Savaime suprantama, svarbiausias dalykas, kurio reikia norint puikiai išlaikyti biologijos egzaminą, yra reguliarius bei kruopštus mokymasis, kuris susideda ne tik iš mokykloje vykstančių biologijos pamokų, bet ir iš savarankiškų pastangų. Vis tik, pažintis su biologijos egzamino programa taip pat yra labai naudingas sprendimas kiekvienam, siekiančiam geriausių rezultatų.